Ei ole midagi näidata. Taasta?

Kokkulepe

Liitudes Hexofit Koostööprogrammiga kinnitad, et mõistad ja oled kohustatud järgima Koostööprogrammi nõudmisi ja tingimusi (edaspidi “Tingimused”). 

Hexofit jätab endale õiguse vajadusel uuendada ja muuta Tingimusi ilma sellest ette teatamata. Kõik uuendused ja muudatused tuuakse välja Tingimustes. Jätkates koostööd peale Tingimuste uuendamist loetakse nõusolekuks uute tingimustega kehtivaks. 

Järgnevate tingimuste eiramise või rikkumise tagajärjel võidakse Teie konto sulgeda ilma sellest ette teatamata, sellisel juhul ei kuulu teenitud suunamistasud väljamaksmisele. Nõustute Koostööprogrammiga liituma omal vastutusel. 

Konto tingimused

  • Sa pead olema inimene. Ühe inimese kohta on lubatud üks kasutajakonto.
  • Registreerides tuleb kasutada oma seaduslikku nime, kehtivat e-posti aadressi ning muu vajalik teave.
  • Oled kohustatud tagama oma konto ja parooli turvalisuse. Hexofit ei ole kohustatud ega võta vastutust võimalike kahjude eest mis on seotud Teie turvakohustuste täitmata jätmisega.
  • Vastutate Teie konto alt postitatud sisu ja muude tegevuste eest. 
  • Tagama oma lehel jagatava info tõesuse ning mitte kahjustama Hexofiti, iseenda ega kolmandate isikute mainet.
  • Koostööprogrammiga liitujal ei ole õigust esitleda ennast Hexofiti esindajana või muul moel mis on sarnaselt tõlgendatav. 
  • Te ei tohi Koostööprogrammi kasutada ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel. Teenuse kasutamisel ei tohi te rikkuda oma ühtegi seadust (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadused).

Koostööprogrammis kasutatavad sooduskoodid, lingid, reklaamid

Liitudes Koostööprogrammiga määratakse Teile isiklik sooduskood ja/või link. Teile määratud sooduskoodi ja/või link, Teiega jagatud kampaania- ning reklaamkujundused on ette nähtud jagamiseks oma leheküljel, sotsiaalmeedias, e-posti teel jne. Koostööprogrammi alas on Teil lisaks võimalik genereerida mis tahes Hexofit tootelehe kohta unikaalne link. Kindlat toodet reklaamides tuleks kasutada vastavat linki. 

Koostööprogrammi alas on Teile kättesaadav kogu statistika Teie poolt tekitatud liiklusele, tehtud ostude ning teenitud suunamistasude kohta. 

Suunamistasud, väljamaksed ja nende kord 

Suunamistasu registreeritakse juhul kui klient on https://hexofit.ee/ lehele jõudnud läbi Teie poolt jagatud personaalse lingi või kasutab Teile Koostööprogrammi raames määratud, klientidele mõeldud sooduskoodi. 

Suunamistasu registreerimiseks peab klient ostu sooritama 7 päeva jooksul peale vastava lingi avamist, pikema aja möödumisel on suunamine kehtetu. Sooduskoodi kasutamisel on suunamislink kehtetu.  Kõik suunamistasud on arvestatud süsteemi raportite järgi ning suusõnalised ütlused on kehtetud, sealjuures ei ole võimalik suunamistasu registreerida tagasiulatuvalt. 

Tulenevalt kliendi õigusest 14 päeva jooksul e-poes sõlmitud lepingust taganeda (tooted tagastada) on kõik suunamistasud 14 päeva jooksul ootel. 14 päeva möödumisel kuulub suunamistasu väljamaksmisele vastavalt reeglitele.

Suunamise teel tehtud ostudest teenib suunaja 10% ostusummalt. Ostusummat arvestatakse ilma käibemaksuta ja ostusumma sisse ei arvestata postikulu. Arvestusse ei kuulu Outlet kategooria tooted.

Suunamistasud kuuluvad väljamaksmisele alates summast 30€. Väljamaksed tehakse Koostööprogrammiga liitunud isiku isiklikule pangakontole eelmise kuu eest, välja arvatud juhul kui kogunenud summa on väiksem kui 30€. Sellisel juhul jääb summa ootele kuni suunamistasudena on kogunenud vähemalt 30€. Koostööprogrammiga liituja on vastutav temale välja maksvate summade ja nendega kaasnevate maksude ees, mis vajavad deklareerimist. 

Hexofit jätab endale õiguse tunnistada kehtetuks pettuse, ebaseaduslike või liigselt agressiivsete müügitehnikate ning eetiliselt mittesobilike meetmete kasutamise tulemusena teenitud vahendustasud. 

Lepingu kehtivus

Leping kehtib alates hetkest kui oleme teie Koostööprogrammiga liitumise avalduse vastu võtnud ning lõpeb kui üks pooltest selle lõpetab. Koostööprogrammiga liitumine ei loo kahe poole vahel töösuhet. Kumbki osapool võib lepingu lõpetada igal ajal, teisele osapoolele sellest kirjalikult teada andes. Lepingu lõppedes muutuvad Teile määratud sooduskoodid ning lingid automaatselt kehtetuks. Koostööprogrammi raames jagatud logode, reklaamide ja muude materjalide kasutamine tuleb koheselt lõpetada.